1.12.2009

හැඟුමන්....

5ක් එකතු වුනා තව හතර දෙනෙක් එකතු කරගෙන...
රංගික අයියගෙ සිංදුවකට හැදුවා රූප පෙලක්...
ඔන්න අපේ Multimedia Project එක

4 අදහස්:

ආගන්තුකයා said...

ස්තුතිය සුපුන් අයියට, සුලක්ෂිට,ඉරෝෂාට,කනිශ්කට වගේම අපේ කන්ඩායම... දොරේ, වසන්නා, මීමින්නී, හුරුල්ලා සහ මම

said...

හොඳා හොඳා

පහන් said...

@ආගන්තුකයා
උඹ මොකද උඹටම ස්තුති කරගෙන. ඔන්න මම උඹට ස්තුති කරන්නම්
ස්තුතිය
කිරිකැටියාට

malee_msg said...

මම කලින් බැළුවට වැඩ අස්සේ කියන්න අමතක උනානේ ඒ වෙලාවේ.. කියන්න කිව්වේ ලියන්න බැරි වුනා..

සිංදුව ලස්සනයි!