Skip to main content

Posts

Showing posts from April, 2009

රාමුව....

මගේ ගෙදර සාලයක් ඇත... එහි පිංතූර එල්ලන බිත්තියක් ඇත... තාත්තාගේ පිංතූරයක් එහි එල්වා ඇත... නමුත් .... එය රාමුවකින් වටවී ඇත... එහි සීයාගේ පින්තූරයක් එල්වා ඇත... එයද රාමුවකින් වටවී ඇත... එහි එල්වා ඇති මවගේ පිංතූරයද රාමුවකින් වටවී ඇත... එහි මගේ පින්තූරයද එල්වා ඇත... එය රාමුවකින් වටවිය යුතුව නැත... නමුත්.... එය වටාද රාමුවක් ඇත..