4.19.2010

එය සිදුවිය යුතුව තිබුනි....!

එය එතරම් අසීරු යැයි එය සිදුවනතුරු මම දැනගෙන සිටියේ නැත.
එය සිදුවිය යුතුව තිබුනි.
නමුත් අප දෙදෙනාගෙන් එකෙකු හෝ එය භාරගන්නට සූදානම් නොවීය.
අවසානයේ එය සිදුවී ඇත...!
ජීවිතය නම් වූ නවකථාව තුල දෑවුරුද්දක පරිඡේදයක් 
අවසාන වී ඇත.
කතන්දර ගොඩක් මැද්දෙ හමුවූ දෙන්නෙක් 
කතන්දර ගොඩක් මැද වෙන්වී ගොසින්ය
සියල්ල අනාගතයට බාරදී අත පිහිදාගන්නට ආත්මාර්ථකාමී ආසාවක් හිතට ආවත් එය සිදුකිරීම එතරම් පහසුනම් මම එය දැනටමත් අහවර කොට හමාරය. 
කතාන්දරය නිල වශයෙන්ම අවසන්ය.
අවසානයේ මම පිදුම වෙනස් කරමි....
"මගේ අතේ එල්ලී
මගේ කණ් ගොඩ කරපු
දම්මිනීට.." 
පින්තූරය අහක් කිරීමට තරම් මම මුග්ධයෙකු වී නැත. 
එහෙත් දවසක එයද ඉවත් කිරීමට සිදුවනු ඇත.. 
ආදරය කියන සූදුවෙන් මම පැරදී ඇත..
මම ලඟ තුරුම්පු අවසන් වී තිබුනි...
එය සිදුවිය යුතුව තිබුනි....!