7.09.2009

මාස්ටර්


බුදුරජානන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑ සේක...
ක්‍රිස්තූස් වහන්සේ ස්වර්ගස්ත වූ සේක...
ලොකු හාමුදුරුවෝ අපවත් වූ සේක...
පොඩි විජේ වලකජ්ජ ගැසුවේය...
ඇමතිතුමා අභාවප්‍රාප්ත විය...
ඒත්..........
මාස්ටර් මලා...කේමදාස මාස්ටර්ගේ ආදාහනය දවසේ බෙදාහරින ලද පත්‍රිකාවක තිබුන පොඩි වදන් වැලක්...
අදහස පැහැදිලි වුනත් වචන ටික හරියටම ඒවද කියලා විශ්වාසයක් නෑ...
සන්නස්ගලයන්ගේ මම දැකපු අර්ථවත් ඇමුණුමක්...
මාස්ටර්ට ලැබුනු දේවල්...
මාස්ටර් කොයිවගේ චරිතයක්ද කියලා මේ වචන ටික කියෙව්වාම හොඳටම දැනෙනවා...
ස්තුතියි සන්නස්ගලයිනි...