1.29.2009

බම්බුව....හිතුමතේ වැඩ...... තාම තරුණයොනේ...........
දෙදුන්නක් කෑලි කෑලි වලට කපලා බෙදාගෙන කන්න....
පාරේ ඇවිදගෙන යන ගමන් ඈතට ගලක් ගහන්න...
සරමක් ඇඳගෙන තරුපහකට යන්න...
සරමෙ වකුටුවෙලා බංකුවක නිදාගන්න...
අපිට බෑලු.............
අපි හිරවෙලා අපිට එලියට එන්න බෑ...
ගොඩ ඒමක් නෑ....
අසම්මතයේ සම්මතවල ජීවත් වෙන්න හිතන්නවත් බෑ....
අපිට මොනා වෙලාද....?
හිතුනොත් මම චතුර්මානයේ කුරුටුබලියක් ඇඳලා දානවා...
බම්බුව.....

1.20.2009

එපාවීම...දඟලන හිත් කෑල්ල...
පොතේ ඇස් දෙක...
මේසෙ උඩ කොල ගොඩ..
Repeat වෙනවට බයේ
ගෙදරට ඕනිවට...
මොන මල මගුලක්ද...
මේ විභාගය....

1.12.2009

හැඟුමන්....

5ක් එකතු වුනා තව හතර දෙනෙක් එකතු කරගෙන...
රංගික අයියගෙ සිංදුවකට හැදුවා රූප පෙලක්...
ඔන්න අපේ Multimedia Project එක

1.09.2009

මම නැමී ඇත.....


නැගණිය...
එක බඩවැල කඩාගෙන ආපු..
ඇය වෙනුවෙන් මම නැමී ඇත...
අම්මා තාත්තා....
තාමත් මට වියදම් කරන....
ඔවුන්ට මම නැමී ඇත
‍යහළුවන්...
දුකට සැපට සිටින..
උන්ට මම නැමී ඇත
පෙම්වතිය...
තාමත් මට ආදරය කරන
ආදරය නිසා මම නැමී ඇත...
ඉතින්....
කොහෙද කෙලින් මිනිස්සු...